Siber Güvenlik Ne Kadar Önemli

Siber Güvenliğin Önemi Nedir ?

Dijital dünyadaki kurumları güvence altına almak Organizasyonlar, bilişim teknoloji leri alanında son 40 yılda, özellikle de ağ bilgisayarları olduğu sürece, zaman ve emek harcadı. Bununla birlikte, siber güvenlik terimi daha yenidir ve dijital olarak birbirine bağlı bir dünyada bilgi güvenliğinin değişen doğasını yansıtır. Dijital teknoloji lerin hızlı ilerlemesi kuşkusuz bu dönüşümü tahrik ediyor. Ancak, daha da önemlisi, örgütler bilinçsizce risk almayı — ağ bağlantılı bilgileri kullanmaktan, işlerini dijital hale getirmekten — ve kendilerini saldırıya karşı savunmasız bırakıyorlar.

Geleneksel BT güvenliğini kafasına çeviren birçok faktör var:
X Suç çeteleri ve devlet destekli casusluk tarafından üstlenilen bilgileri hedefleyen endüstriyel ölçekli siber casusluk.
siber alanın “militarizasyonu”, uluslar siber uzayı başka bir askeri alan olarak ele almaya başladıkça ve saldırı yeteneği yaratmaya ve ulusal kritik altyapıyı korumaya çalıştıkça.
X “Hacktivizmin” yükselişi, aktivistlerin web sitelerini dağıtmak veya çevrimiçi hizmetlerini aksatmak suretiyle şirket ve kamu kurumlarını ele geçirmeleri.
X Ulusal polis güçlerinin uluslararası bir aşamada yanıt vermeye çabaladıkça, yasadışı çevrimiçi etkinliklerden artık daha fazla para kazandıran organize suç örgütü.
X İşletmeler ve hükümetler, hizmetlerini çevrimiçi olarak hareket ettirdikçe ve vatandaşlarla ve müşterilerle ilişkilerde bulunmanın geleneksel yollarını kapatırken, Internet’e bağımlılık artırma.

Açıkça, ilk solucan 1988’de Cornell’de yaratıldığından bu yana pek çok şey değişti. Aslında, 2011’de Sony PlayStation ağına yapılan tek bir saldırı organizasyona 170 milyon dolar kadar mal oldu. Bugün, tek bir siber saldırı tarafından yaratılan kayıplar eşi görülmez. siber saldırılarla ilgili risk ve etkilerin daha görünür hale gelmesiyle birlikte siber güvenlik bilinci de önemli ölçüde artmıştır. 2015 yılında 962 üst düzey müşteri ile yapılan yüz yüze görüşmeler sırasında, müşterilerin% 64’ü siber risk düzeyini yüksek veya çok yüksek olarak belirlemiştir. Bir güvenlik uzmanı olarak CGI, müşterilerimizin organizasyonlarındaki bu gelişen yolculuğun bir parçası olmuştur. siber güvenliğin, modern bir işletmeyi dijital bir organizasyona dönüştüren teknoloji lere olanak verenleri kolaylaştırmak için nasıl önemli bir rol oynadığını anlıyoruz.

Şirketler için Siber Güvenliğin Önemi Nedir ?

Yüz yüze müşteri görüşmelerimizde, kuruluşların% 40’ı siber güvenlik , yılın en büyük BT önceliği olarak. siber güvenliğe artan iş ilgisini çeken birkaç faktör var. X Dijital dönüşüm Son on yılda, kurumların işlerini dijital hale getirmesi zorunlu hale gelmiştir. Bunların farkında olmadan, dijital altyapılarına bağımlı hale gelmişlerdir. Bu tür altyapıların güvenliği, başarılı dijital organizasyonlar için temel bir önkoşuldur.

X Uygunluk Düzenleyici otoritelerin daha sıkı ve geniş kapsamlı hale gelmesiyle, kuruluşlar, ödemeler kayıtları veya müşteriler ve personel hakkındaki kişisel bilgiler şeklinde olsun, hassas bilgilerin kullanımını izlemek ve korumak için çok önemlidir.
X Uzman becerileri eksiklikleri Karmaşık siber saldırganları tespit etmek için gerekli beceri ve bilgi birikimi bulmak zor ve yüksek talep görmektedir. Giderek artan organizasyonlar ihtiyaç duydukları uzmanlığa erişmek için 3. parti ekiplerine yöneliyor.
X Dijital müşteri deneyimi Dijital olarak etkinleştirilmiş bir işletmede, güvenli bir ortam unutulmaz bir tüketici deneyimi yaratmada ve müşterilerin güvenini kazanmada önemli bir rol oynar. Mobil teknoloji lerin yükselen kullanımı, bu araçlarla sağlanan hizmetleri koruyarak güvenliği yeniliğe itmiştir.

X Gizlilik ve veri koruması Hükümet düzenlemesi, kişisel verileri elinde bulunduran kuruluşlar üzerinde daha güçlü yükümlülükler yaratmakta ve vatandaşları ve müşterileri İnternet üzerinden mahremiyetlerini azaltmaları konusunda daha bilinçli davranmaktadır. Yine, bu tür verilerin güvenliği hem yasal hem de ahlaki bir yükümlülüktür.
X Dijitalleştirme İşletmelerin içindeki bilginin giderek artması, kurumların, mobil ve bulut teknoloji leri, sanal çalışanlar ve tüketiciler için yeni kanallar tarafından sunulan yeni güvenlik açıklarını dikkate almasını zorunlu kılmıştır.
X Nesnelerin İnterneti Patlaması Nesnelerin İnterneti’nin 2020 yılına kadar 25 milyar nesneye kurulu bir üsse ulaşacağı tahmin edilmektedir (Kaynak: Gartner, 2014) 1. Kaçınılmaz olarak, “bağlantılı” nesnelerdeki artış, yeni türdeki güvenlik açıkları ve saldırılardan doğrudan sorumludur.
X Hareketlilik Daha fazla kişi dijital dünyaya bağlanmak için mobil cihazlar kullanıyor olduğundan, bu cihazların çoğalması siber güvenlik için yeni zorluklar doğurmaktadır.
X Bulut Bulutta yer alan artan sayıda işletme ve birbirine bağlı ve birlikte çalışabilen bulut hizmetlerinin sayısının artmasıyla, kullanıcılar bulutun güvenliğini nasıl sağlayacağı konusunda endişelenmeye başlıyor.


X Büyük veriler Tahmine dayalı analitik alanındaki ilerlemeler, müşteri bilgilerinin öngörülemeyen iş analizleri elde etmek için analizini mümkün kılarken, aynı zamanda bu verilerin güvenli ve özel kalması için giderek daha önemli hale gelmektedir. Birden fazla farklı kaynağın bir araya getirildiği büyük veri kümelerini ele almak, önümüzdeki 10 yılın en çarpıcı güvenlik sorunlarından biridir.
X Sofistike kötü amaçlı yazılım ve siber saldırılar Analistler, saldırıların seviyesinin ve karmaşıklığının sadece önümüzdeki 10 yıl içinde artacağını tahmin ediyor.

Siber Güvenliğin Sağlanması ve Sonuç

risk, işlerini korur ve güvenle çalışır. Hizmetlerimiz organizasyonlara yardımcı olur:
X Riskin değerlendirilmesi ve azaltılması: Risk ve güvenlik açığı değerlendirmeleri, bilgi yönetimi, veri koruma, mevzuata uygunluk, içeriden tehdit analizi, tehdit eğilimleri, yönetim kurulu düzeyinde farkındalık, eğitim ve kültürel değişim, müdahale ve kurtarma planlaması, güvenlik denetimi güvenlik politikası, prosedürler ve süreçler ve bilgi güvenliği yönetim sistemleri.

X İşletmelerini koruyun: Güvenli sistem mühendisliği, yeni teknoloji leri güvence altına alma, sızma testi, kimlik ve erişim yönetimi, biyometri (Eligo IP dahil), Ortak Kriterler, CESG’nin Uyarlanmış Güvence Programı (CTAS), Ticari Ürün Güvencesi (CPA) dahil sistem testi ve değerlendirmesi ve CESG Assured Services (CAS), kripto yönetimi. X Güvenle çalışın: Koruyucu izleme, Güvenlik Olayı Olay İzleme (SIEM), güvenlik cihazı yönetimi, olay yanıtı, gelişmiş tehdit araştırma hizmetleri ve tehdit istihbaratı analizi.

İş güvenliği sağlayan siber güvenlik CGI’da, siber güvencenin bir müşterinin ulaşmak istediği her şey için bir sağlayıcısı olduğunun farkındayız. siber güvenliği, rekabet avantajı, verimlilik ve büyümeyi güvenceye alan bir iş stratejisine dönüştürüyoruz:
X Yeni teknoloji ler — bulut, Nesnelerin İnterneti ve mobil platformlar.
X Yeni çalışma yolları – işbirliği, mobil işgücü ve otomasyon.
X Artan çevik ve küresel tedarik zincirleri.
X En iyi yetenekleri çekmek için yenilikçi, yaratıcı ve işbirliğine dayalı iş ortamları.
X Kuruluşlarının uyumluluk yükümlülükleri. siber güvenlik , müşterilerimiz için yaptığımız her şeyin bir parçasıdır. Dijital bir dünyada müşteriler, siber güvenliğin BT, dış kaynak kullanımı ve iş süreçleri hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak algılanmaya başlayacaklardır. Zaten CGI gibi firmalardan güvenlik konusunda yüksek düzeyde bir yetkinlik talep ediyorlar ve bu beklenti sadece gelecekte artacaktır. Bunu öngörerek, siber güvenliğin sadece müşterimiz için bir eklenti hizmeti olmadığını garanti ediyoruz – bu, her müşteri için BT stratejimizin ayrılmaz bir parçasıdır.

siber güvenlik kültürel dönüşümü nasıl yönlendirir?

CGI, siber güvenliği bir teknoloji çözümünden daha çok görür. Aşağıdakileri kapsayan kültürel bir değişim:

siber güvenliğin başarılı olması için, üç unsurun da ele alınması gerekir. teknoloji ler güvenli bir şekilde kullanılmalı, süreçler hassas bilgileri korumak için tasarlanmalı ve insanlar organizasyonlarında güvenliği sağlamak için temel bir rol oynadıklarını kabul etmelidir. siber güvenlik çözümlerimizin örnekleri X CGI, Galileo – Avrupa’nın uydu navigasyon sistemi, İngiltere’nin Polis Ulusal Veri Tabanı ve Defence’ın Tıbbi Bilgi Yeteneği programı gibi dünyanın en güvenli sistemlerinden bazıları için çözümler tasarladı. X İngiltere’de, güvenli servisimiz, kamu hizmet şirketlerinin 2015’ten itibaren kullanılmak üzere 53 milyon akıllı metrenin enerji kullanımına ilişkin bilgilere ulaşmalarını sağlayacaktır.

X Desteğimiz, İngiltere 2011 Sayım programı için sibergüvenliğin sağlanmasına da olanak tanıdı. milyon vatandaş. X Ayrıca, İngiltere’nin kritik ulusal altyapı kuruluşlarının çoğunun siber riskini değerlendirmeye devam ediyoruz. X Otomobil endüstrisinde, Volvo Car Group güvenlik hizmetleri için CGI’ya bağlı. X Fin şirketleri için siber sigorta risk değerlendirme hizmetleri sunmak için Aon ile de işbirliği yapıyoruz. X CGI, askeri ve istihbarat ağlarında her gün 75 milyon siber saldırı olayıyla mücadele ediyor.
X Dünya çapında 100’ün üzerinde lokasyonda 9.000’den fazla biyometrik sistem ve cihazı konuşlandırdık ve destekledik ve ABD ordusu için her yıl dört milyondan fazla biyometrik kayıt yaptırdık.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

mecidiyeköy escort ankara escort deneme bonusu veren siteler mamigeek.com