Tüm zamanların en yüksek kasım ayı ihracatı


Ticaret Bakanı Mehmet Muş, kasım ertesi hariç ticaret rakamlarını gazete toplantısıyla açıkladı.


Bakan Muş, açıklamasında şunları kaydetti;


Kasım ayına ilişkin hariç ticaret rakamlarını ve dönemsel gelişmeleri değerlendireceğimiz yerde toplantı vesilesiyle sizlerle tek arada bulunmaktan yetişkin mutluluk duyuyorum. Kadim tek tarihe sahip Adana, eski zamanlardan yerde yana köklü tek ticaret merkezi olarak insanların ilgisine mazhar olmuş, kültürü ve zengin mutfağıyla her zaman ön planda olmuştur. Adana şarap ve verimli toprakları ile tarımda elde ettiği başarının yanısıra sanayide dahi ön plana çıkarak her geçen gün potansiyelini henüz üst seviyelere taşımaktadır. Küresel ekonomideki gelişmelerden bahsetmeden önce, köklü tek ticaret kültürüne sahip Adana’nın, en sayı ihracat yapan ilk 20 ilimiz arasında yer aldığının altını resmetmek isterim. 


“Küresel resesyonun enflasyonu ıskat hızının oldukça yavaş olması beklenmektedir”


Son açıklanan veriler, Avro Bölgesi’nin bugüne kadar kaydedilen en yüksek, Japonya’nın ise son 40 yılın en yüksek enflasyon oranlarına ulaştığını göstermektedir. Enerji fiyatlarının yüksek seyri gibi etkenlerle, ülkelerin yürürlüğe koyduğu mali sıkılaştırma politikalarına rağmen henüz enflasyon üzerinde ciddi tek düşüş trendi başlamamıştır. Avrupa Merkez Bankası, Avro Bölgesi için beklentilerin üzerinde tek enflasyona işaret ederken, küresel resesyonun enflasyonu ıskat hızının oldukça yavaş olması beklenmektedir.


OECD tarafından geçtiğimiz hafta yayınlanan Küresel Ekonomik Görünüm raporunda 2021 yılında yüzde 5,9 olan küresel nema hızının 2022 yılında neredeyse yarıya düşeceği tahmin edilirken, 2023 yılında bile yüzde 2,2’ye gerileyeceği öngörülmüştür. OECD yaptığı tahminlerde, en yetişkin ticaret ortağımız olan Avro Bölgesinin yerde yıl yüzde 3,3 ve önümüzdeki yıl ise yalnızca yüzde 0,5 büyüyeceğini öngörmüştür.


“PMI verileri dahi özellikle Avrupa’daki yavaşlamayı yansıtmaktadır”


Nitekim, Avrupa Komisyonu “Kış Ekonomik Tahminler Raporu”nda AB’nin son çeyrekte küçülmeye başlayacağı ve nema oranının önümüzdeki iki yıl süresince bile tekrar yüzde 2’nin üstüne çıkmayacağı öngörülmektedir. PMI verileri dahi özellikle Avrupa’daki yavaşlamayı yansıtmaktadır. Avro Bölgesi imalat sanayi endeksi 6 aydır, yeni siparişler endeksi ise anadut aydır 50 eşik değerin altında yer almaktadır.


Küresel ticarette dahi genel ekonomik gidişata paralel tek trend beklenmektedir. OECD hesaplamalarına göre 2021 yılında yüzde 10 olan reel ticaret artışının, 2022 yılında yüzde 5,4’açınık ve 2023 yılında bile yüzde 2,9’a düşmesi beklenmektedir. Nitekim, Dünya Ticaret Örgütü’nün kısa devre ticaret gelişmelerini yansıtan Barometresi Kasım ayında 100’ün altına düşerek uluslararası ticarette yavaşlamayı ortaya koymuştur. Küresel ekonomide büyüyen tek pancar sorunu bulunmaktadır. Birçok finans kuruluşu önümüzdeki yılın henüz zayıf küresel nema ve henüz yüksek istikraz maliyetlerine tanıklık edeceğini ifade etmektedir. Yani mali sıkılaşma tek başına küresel enflasyonu kısa vadede düşüremezken, yaşatkan adî çekmekte ve küresel pancar sorununu bile tetiklemektedir. 


“İhracat büyümenin itici gücü olmaya sürme etmiştir”


Küresel ekonomide zikrettiğim yerde gelişmeler yaşanırken, ülkemiz gerek hariç ticaret gerekse ekonomik büyümesinde yakaladığı muvaffakiyetli performans ile uyanıklık çekmektedir. 2021 yılında son 50 yılın en yüksek nema hızına ulaşan ülkemiz, sayı ülkenin hızla resesyona sürüklendiği tek dönemde nema trendini sürdürmeyi başarmıştır. İkinci urup büyümemiz yüzde 7,7 olarak yukarı yönlü revize edilmiş olup, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde ise ekonomimiz yüzde 3,9 oranında büyüyerek son 9 çeyrekte kesintisiz tek nema kaydedilmiştir. 2022 yılının ilk üç çeyreklik kısmında mal ve hizmet ihracatımızda yaşanan yüzde 14,5 oranındaki artışla ihracatın büyümeye katkısı 3,4 puan seviyesinde gerçekleşmiştir. Gerçekleşen yüksek oranlı büyümenin yarısından fazlası mal ve hizmet ihracatından kaynaklanmış olup ihracat büyümenin itici gücü olmaya sürme etmiştir. 


Bu vesile ile siz kıymetli ihracatçılarımızı tek kez henüz ekonomimize sunduğunuz yerde yüksek katkı için tebrik ediyorum. İlaveten, Orta Vadeli Programımızda zikredildiği şekilde 2022 yılında yüzde 5 oranında tek büyümeye ulaşılması öngörülmektedir. Bu gerçekleşmeler Rusya-Ukrayna savaşı, enerji krizi, parasal sıkılaştırma kaynaklı resesyon beklentileri ve hariç talepteki daralmaya rağmen ekonomimizin ortaya koyduğu dinamizmi göstermektedir.


Nitekim, küresel ekonominin yüzde 3,1 ve Çin ekonomisinin sadece yüzde 3,3 büyümesinin beklendiği tek ortamda; Türkiye ekonomisinin gerçekleştirmiş olacağı yerde nema performansı sayı kıymetli olacaktır. Hız kesmeden yoluna sürme fail üretimin güçlü etkilerinin son açıklanan istihdam verilerine dahi yansıdığını memnuniyetle ifade etmek isterim. 2020 yılı zaman çeyreğine kıyasla 2022 yılı üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisi 3 milyon 552 ilave istihdam yaratmış ve yerde istihdama sanayi sektörünün katkısı 1 milyon 66 1000 kişi seviyesinde olmuştur. Söz konusu rakamlar üretim ve ihracatımızdaki güçlü performansın ekonomimize ne basamak olumlu yansıdığını bize açık ve net şekilde göstermektedir. 


“İhracatımız en yüksek aylık değerine ulaşmıştır”


İhracatımız geçtiğimiz yıl yakaladığı ivmeyi yerde yılın ilk 11 ayında bile sürme ettirmiş ve her ağrı olduğu gibi en yüksek aylık ihracat değerine ulaşmıştır. Kasım ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın tıpkısı ayına göre yüzde 1,9 artışla 21,9 milyar abd olarak gerçekleşmiştir. Ocak-Kasım festival ihracatımız ise yüzde 14 artışla 231 Milyar dolara yükselmiştir.


Enerji ve emtia fiyatlarında yaşanan sert artışın etkisi ile ithalatımız Kasım ayında 30,7 milyar abd olmuştur. Bu ağrı enerji ithalatımız yüzde 17,4 artışla 7,7 milyar dolara yükselerek toplam ithalatımızın dörtte birini oluşturmuştur. Nitekim, Dünya Bankası tarafından açıklanan son veriler, 2022 yılı ilk 10 ayında tek önceki yıla göre enerji fiyatlarında yüzde 70,2 artım yaşandığını göstermektedir. Emtia fiyatlarında görülen söz konusu artım, net emtia ithalatçısı tüm ülkelerde olduğu gibi, özellikle imalat sektörü için yüksek miktarda enerji ithal fail ülkemizin ithalatını bile yükseltmektedir. 


Öte yandan, son dönemde kıymetli ithalatındaki yükseliş dahi ithalatımızda yaşanan artışta etkili olmuştur. Altın ithalatımız Kasım ayında yüzde 2567 artışla 2,6 milyar dolara yükselmiştir. Ocak-Kasım döneminde ise toplam kıymetli ithalatı tek önceki yılın tıpkısı dönemine göre yüzde 242 artarak 17,8 milyar abd olmuştur. İlaveten, paritenin hariç ticaret rakamlarımız üzerindeki olumsuz etkileri dahi sürme etmektedir. Parite etkisiyle hariç ticaret açığımız Ocak – Kasım döneminde yaklaşık 3 milyar abd henüz fazla gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, bazen sektörel gelişmeler dahi Kasım ertesi ithalatımız üzerinde etkili olmuştur.


“Dış ticaret açığımızda enerji, kıymetli ve otomotiv kalemlerindeki ciddi artışın payı bulunmaktadır”


Geçtiğimiz yıl başdu otomotiv olmak üzere türlü sektörlerde yaşanan yarı iletken tedariğine ilişkin sıkıntıların hafiflemesiyle küresel otomotiv piyasası canlanmaya başlamıştır. Bu kapsamda, Kasım ayında motorlu kara taşıtları ithalatımız yüzde 40 artışla 1,9 milyar abd olmuştur. Dolayısıyla yerde ayki hariç ticaret açığımızda enerji, kıymetli ve otomotiv kalemlerindeki ciddi artışın payı bulunmaktadır. 


Dış ticaret verilerimizi paylaşırken hizmet ihracatımıza bile başka tek parantez uzaklaşmak istiyorum. Hizmet gelirlerimiz seyahat ve taşımacılık gelirlerinin dahi önemli etkisiyle güçlü seyrini sürdürmektedir.  2022 Ocak-Eylül döneminde yüzde 69,4 oranında artışla 31,3 milyar abd seyahat geliri elde edilmiştir. Aynı dönemde yüzde 57,9 oranında artışla 26,8 milyar abd taşımacılık geliri elde edilmiştir. 


“18 ülkeye yönelik ülke özelinde eylem planları uyguluyoruz”


Bakanlık olarak, küresel belirsizliklerin yerde kadar büyüdüğü tek dönemde ihracatçılarımıza her türlü desteği vermeye sürme ediyoruz. Öncelikle, geleneksel ihraç pazarlarımızdaki daralmayı öngörerek yıl ortasında devreye aldığımız Uzak Ülkeler Stratejisi’yle ihracatçılarımızın Asya ve Güney Amerika gibi uzak pazarlarda tutunmaları için onlara dayanak oluyoruz. Böylece ihracat menzilimizi ve ürün çeşitliliğimizi genişletiyor, 18 ülkeye yönelik ülke özelinde eylem planları uyguluyoruz.


Öte yandan, özellikle Avrupa’bile sayı firma enerji tasarrufu için türlü yollar ararken, yaklaşan kışla beraberce üretim ve yatırımların yeni rotalara kayma ihtimali güçlenmektedir. Bu doğrultuda tek taraftan ülkemizin Avrupa için üretim ve tedarik merkezi olması için yoğun temaslar sürdürmeye sürme ederken, tek taraftan bile kalan enerji fiyatlarıyla gelirleri ve nedeniyle talepleri yükselen Ortadoğu ve Körfez ülkelerinin ilk tercihinin Türkiye olması için yoğun ticari diploması faaliyetleri yürütüyoruz. Nitekim, yerde hafta İstanbul’bile gerçekleştirdiğimiz İSEDAK programı vesilesiyle, Temmuz ayında uygulamaya konulan İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri arasındaki Tercihli Ticaret Sistemi ve hayata geçen tahkim merkezi sonrası ticari ilişkilerimizi henüz bile geliştirmek için kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdik.


Küresel ekonomi enflasyon ve küçülme arasında sıkışmışken ülkemizin pandemi döneminde olduğu gibi yerde adı konmamış küresel kriz ortamından bile en rengi hasarla sökmek için özverili çalışmalarımıza sürme ediyoruz. Geçtiğimiz yıl yakaladığımız nema ivmesinin üçüncü çeyrekte dahi sürme etmesi ve ihracatımızda yakaladığımız seviyeler çalışmalarımızın meyvelerini aldığımızı ortaya koymaktadır. Bu kapsamda, kararlılıkla uyguladığımız ihracata dayalı nema modelimiz ve ihracatçılarımızın yoğun çalışmaları sayesinde sanayimizde son yıllarda gösterdiğimiz atılımı sürme ettireceğimize, ihracatın ve yatırımların lokomotif olduğu mevcut nema ortamını sürdürülebilir kılacağımıza eminim.

Yasal Uyarı: Sitemiz tasarım aşamasındadır ve tüm içerikler hayal ürünüdür. Gerçek kişi ve kurumlar ile benzerlikleri tamamen tesadüfidir. İçerikler haber niteliği taşımaz ve gerçekliği yoktur. Sitemiz taslak aşamasında rastgele oluşturulan içeriklerden sorumlu değildir. Yinede sitemizden kaldırılmasını istediğiniz içerikler için [email protected] adresine mail ileterek taleplerinizi iletmeniz halinde yasal süre içerisinde tüm içerikler sitemizden kaldırılacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

mecidiyeköy escort ankara escort deneme bonusu veren siteler mamigeek.com