2022 en çağdaş ve farklı erkek bebek isimleri! Duyulmamış erkek bebek isimleri

Ebevynler doğacak çocuklarının isimlerinin en hoş, manalı yahut özel olmalarını ister. Bu sebeple bebeğin cinsiyeti kadar bebeğe konulacak isimde …

Ebevynler doğacak çocuklarının isimlerinin en hoş, manalı yahut özel olmalarını ister. Bu sebeple bebeğin cinsiyeti kadar bebeğe konulacak isimde epeyce heyecan uyandırır. Erkek bebeğe sahip olacak anne babalar için 2022 en çağdaş ve farklı erkek bebek isimleri sizler için derledik.

Erkek bebek sahibi olmaya hazırlanan anne ve baba adaylarının aklına birinci gelen hususlardan birisi de isimdir.  Erkek isimleri de bu noktada araştırılan başlıkların birinci sırasında yer alır. Bu mevzuda yakın etrafından de teklifler alan bireyler en hoş erkek isimleri seçeneklerine ise kesinlikle göz atmaktadır. Genellikle erkek bebekler için son periyotlar tanınan, kulağa güzel gelen ve keşfedilmemiş çağdaş isimleri tercih ediliyor. En Hoş, duyulmamış, etkileyici, bilinmeyen, değişik, keşfedilmemiş, az bulunan, çağdaş, tanınan ve manalı erkek bebek isimleri için içeriğimize göz atabilirsiniz.

 • A HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Âbidin : İbadet edenler kulluk yapanlar.
Affan : Nahoş şeylerden kaçınan, iffetli, namuslu.
Âgah : Bilgili, basiretli, haberdar, uyanık.
Âhi : Arkadaş, dost, cömert, yiğit.
Alişir : Aslan Ali.
Alpaslan : Korkusuz, yiğit, güçlü, kuvvetli.
Altemur : Demirin korlaşmış kırmızı hali.
Âmir : İmâr eden.
Ammâr : Bir yeri bakımlı hale getiren.
Aşkın : Aşmış, ileri, üstün, seçkin.
Cet : Baba, dede, yaşlı, deneyimli, bilgili.
Atalay : Tanınmış, ünlü.
Atâullah : Allah’ın ikramı, ihsanı, lütfu.
Avşar : İşi çabucak yapan.
Aykan : Kanı parlak ve canlı.
Aytekin : Ay üzere tek ve biricik olan, çok pahalı.
Ayvaz : Koca, eş.

 • B HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Baha : Paha, değer, zariflik, üstünlük.
Barın: Güç, Kuvvet
Battal : Kahraman, yavuz, çok büyük.
Batu : Güçlü, kudretli.
Bedir : Dolunay. Ayın ondördü üzere hoş.
Behcet : Sevinç, güler yüzlü, hoş.
Behnan : Yeterli huylu, güler yüzlü, herkesçe sevilen.
Behram : Merih yıldızı.
Bektaş : Akran, eş.
Bera : Fazilet, meziyet sahibi.
Berkan : Şakıyan, parıldayan.
Berkin : Güçlü, sağlam.
Beşer : İnsan.
Bilgehan : Derin bilgi sahibi hakan.
Bişr : Güler yüzlü.

 • C HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Câbir : Cebreden, zorlayan, galip gelen.
Candar : Silahlı asker.
Canib : Yan, taraf, taraf.
Cârullah : Allah’a yakın olan, Allah dostu.
Cezmi : Azimli, kararlı.
Cihad : Din uğrunda düşmanla ve nefsi ile savaşan.
Cihangir : Cihanın büyük bir kısmını ele geçiren.
Cihanşah : Dünyanın padişahı.
Cübeyr : Küçük kahraman, küçük yiğit.
 

 • D HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Dâhi : Üstün zekalı, son derece zeki, anlayışlı.
Dâi : Dua eden, duacı, hak dine çağıran.
Dânâ : Çok bilen, bilgili.
Daniş : Bilgi, bilme, biliş, ilim.
Danişmend : Bilgili, âlim.
Dâver : Yanlışsız ve insaflı olan, âdil hükümdar.
Dilhan : İçten, gönülden söyleyen.
Dilaver : Yiğit, yürekli, erkek.
Dülger : Marangoz.

 • E HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Ecmel : En hoş, en güzel.
Ecvet : En cömert, varını ağırı dağıtan. En âlâ olan.
Ede : Cet, büyük kardeş, ağabey.
Efken : Atıcı, yıkıcı.
Eflah : Tamamiyle kurtulan, en çok talihe kavuşan.
Ekmel : En olgun, eksiksiz.
Elvan : Renkli, renk renk.
Emced : Çok erdemli, ve haysiyet sahibi.
Ercümend : Sayın, onurlu, prestijli.
Erkam : Sayılar, isimler.
Erkin : Bağımsız hareket eden.
Esat : Çok uğurlu ve memnun.

 • F HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Fahreddin : Dinin büyüğü, dinde övülmeye layık.
Fâlih : İsteğine kavuşan, başaran. Çiftçi.
Faris : Yiğit, mert, binici, at yetiştiricisi.
Fasih : Hoş, düzgün ve açık konuşan.
Fatin: Zeki, anlayışlı.
Faysal : Kesin karar vereni. Keskin kılıç.
Feda : Kurban olma, gözden çıkarma.
Fedai : Canını esirgemeyen, can vermeye hazır.
Feramuz : Ulu, erdemli, ün kazanmış.
Feramuş : Hatırdan çıkan, unutulan.
Ferhan : Sevinçli, sevinçli, ferahlı, şen, şad.
Feridüddin : Dinin en üstünü.

 • G HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Gevheri : Pırlanta üzere pak insan.
Gıyas : Yardım eden.
Gürbüz : Toplu, güçlü dinç erkek.

 • H HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Habbab : Seven, sevgili, dost.
Habil : Yumuşak ve pak huylu.
Hacib : Kapıcı, kapıcı başı.
Hafi : Güler yüzlü, çok ikramcı, zımnî.
Hafid : Torun.
Hakem : Karar veren.
Haki : Kıssa eden, anlatan.
Huzeyfe : Küçük testici, çömlekçi çırağı.
Hüccet : Senet, vesika, kanıt.
Hüdâvendigâr : Hükümdar, sultan, âmir, hâkim.
Hüdayi : Hüdânın kulu.
Hümayun : Mübarek, memnun, padişaha olan.
Hüsameddin : Dinin keskin kılıcı.
Hazım : ihtiyatlı, basiretli, gözü açık, hazımlı.
Hicabi : Mahcup, utangaç, hayalı, edepli, terbiyeli, iffetli.
Hişam : Haya eden, utanan.

 • İ HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

İhvan : Sadık, samimi, candan dost.
İkrime : Kerem sahibi, cömert.
İlhami : İlham sahibi.
İmadeddin : Din direği, devleti ayakta tutan.
İnayetullah : Allah’ın lütfu, ihsanı.

 • K HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Kabil : Kabul eden, önde olan.
Kadem : Ayak, adım.
Kadîr: Çok güçlü, çok kudretli.
Kadı : Karar, karar ve hakimlik.
Kalender : Dünyadan el etek çekip boş dolaşan derviş.
Kamran : İsteğine kavuşmuş, memnun, bahtiyar.
Kâzım : Öfkesini, gazabını yenen.
Key : Büyük hükümdar, padişah.
Keşşaf : Keşfeden, sırları çözen, kapalıları açığa çıkaran.
Kiram : Soyu pak olanlar, gururlu ve cömert olanlar.

 • M HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Mahdum : Hizmet edilen, evlat.
Memun : Korkusuz, tehlikesiz, sağlam, emin.
Mecdeddin : Dinin büyüğü.
Mestan : Mest olmuş, bayılmış.
Mir : Amir, kumandan, beyefendi, vali, hükümdar.
Misbah : Lamba.
Mithat : Methetme, övme.
Muhyiddin : Dini ihya eden.
Muktedi : İktida eden, tâbi olan, uyan.
Muktedir : iktidarlı, gücü yeten.
Muktefi : İktifa eden, müsaadeden takip eden, örnek tutan, birine uyan.
Muslih : Islah eden, düzelten.

 • N HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Nabi : Haberci, haber veren.
Namdar : Meşhur ünlü, ünlü, tanınmış.
Nebi : Haberci, haber getiren, peygamber.
Neccar : Dülger, marangoz, doğramacı.
Necdet : Kahraman, yiğit, efe.
Necih : Başarılı, galip, muzaffer.
Necmi : Yıldız
Nuaym : Hayat hoşluğu, refah.

O-Ö HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Öktem : Gösterişli, korkusuz, güçlü.
 

 • P-R HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Racih : Üstün, değerli, faziletli ve prestiji fazla olan. Tercihli.
Refah : Bolluk, rahatlık, her türlü dertten kurtulma.
Re’fet : Acıyan, merhamet eden.
Resül : Yeni bir kitap ile gönderilen peygamber.
Reşat : Hak yolunda yürüme, gerçek yol.
Reşid : Akıllı, güzel ve olgun.
Rifat : Yükseklik, büyüklük, büyük rütbe.
Rüçhan : Üstün olan.

 • S-Ş HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Sadullah : Allahü teâlânın saadeti.
Sadun : Uğurlu olan, uğur getiren.
Saffan : Saf, halis.
Sâman : Servet sahibi, varlıklı, rahat, dinç, tertipli.
Server : Baş, reis, seyyid, bir topluluğun ileri geleni.
Sevban : Elbiseli, giyinmiş, kuşanmış.
Şevki : Şevkli, sevinçli, istekli.
Şeyban : Saçlarına ak düşmüş, ihtiyar, yaşlı.
Şihab : Bahadır, parlak yıldız, kıvılcım.
Şihabeddin : Dinin parlak yaldızı.

 • T HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Taceddin : Dinin tacı.
Taci : Taçlı.
Taki : Günahtan kaçınan, dinine bağlı.
Tekin : Uğurlu, iyi.
Timurtaş : Demir ve taş üzere sağlam.
Turanşah : Yürekli Türk hükümdarı.
Turgay : Küçük kuş, sığırcık.

 • V HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Vakkas : Savaşçı, okçu.
Vakur : Ağırbaşlı, temkinli.
Vâlâ : Yüksek, büyük.
Vecdi : İlahi aşka dalan, vecde gelen, kendinden geçen.
Vecit : Vecde gelen, İlahi cezbe ile bayılan.
Vecihi : Bir kavmin büyüğü.

 • Y – ZHARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Yekta : Tek, eşsiz, eşsiz.
Zâfir : Zafer kazanan, üstün gelen.
Zamir : Yürek, iç, vicdan.
Zeyd : Artan, çoğalan.
Zeynel : Süslü.
Ziver : Süs, ziynet ehli.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir